K-FIN Accounting

O nás

Společnost má více než 10 let zkušeností. V roce 2012 kromě účetnictví rozšířila portfolio o spolupráci s firmami z oboru private ekvity a projektového managementu, kde zejména v rámci domovské skupiny Maidavale funguje v symbióze s ostatními společnostmi skupiny a na ně navázanými entitami. A zároveň má nyní desítky externích klientů, mezi které patří živnostníci, start-upy, podnikatelé z oboru zdravotnictví i střední výrobní podniky. V rámci naplňování konceptu corporate social responsibility společnost podporuje sdružení Maida nadační fond, kterému zdarma poskytuje veškeré ekonomicko-finanční poradenství (vedení účetnictví, mzdová agenda, optimalizace nákladů, atd.).

Papírový počítač se sloupcovým grafem na obrazovce.

Služby

Finanční účetnictví

 • kompletní zpracování účetní a daňové agendy pro fyzické i právnické osoby
 • zastoupení v komunikaci a reportingová činnost vůči orgánům státní správy
 • měsíční či kvartální výkazy pro různé účely, např. pro finanční instituce, řídící orgány apod.
 • likvidace společností z hlediska účetnictví a daní
 • poskytnutí kontroly a odborného dohledu nad vaším účetnictvím
 • vedení účetnictví dceřiných společností investičních fondů

Mzdová agenda

 • vedení mzdové agendy
 • zpracování vyúčtování daně vybírané srážkou a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech povinných příloh
 • reportingová činnost vůči zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
 • zkušenosti se zaměstnáváním cizinců
 • příprava pravidelných příkazů k úhradě včetně elektronického příkazu
 • roční zúčtování mezd zaměstnanců

Poradenství

 • poskytujeme ekonomické i daňové poradenství s ohledem na předmět podnikání
 • optimalizace procesů spojených s účetnictvím
 • podnikové poradenství – nastavení procesů, optimalizace nákladů
 • daňové a účetní due diligence
 • řešení účetních a daňových otázek v nestandardních případech
 • rekonstrukce účetnictví
Dvě ruce se drží

Portfolio

MaidavaleMeritiaTellusTilo ServicesForever You medical centerStrnad - Joch - Lokajíček advokáti